מוכן לאמא אדמה

אתם לא יכולים לשלוט במזג האוויר, אבל אתם יכולים להיות מוכנים לכל מזג אוויר שיגיע בזכות מאפיינים ומערכות לסיוע בשלג ובגשם.